Děkujeme za podporu

Tento projekt by nemohl vzniknout bez podpory vlády a firem. Určitě proto musíme zmínit i ty, kteří náš projekt skutečně podporují ze všech možných úhlů a patří jim tak neskutečný dík.

Veřejný sektor

Úřad vlády ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Privátní sektor

Microsoft

CA Technologies

RedHat

EPAM Systems